Privacy verklaring

Nico Meeuwenoord Steengoed bv verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Nico Meeuwenoord Steengoed bv gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt Nico Meeuwenoord Steengoed bv deze persoonsgegevens om toegang tot de klanten te verlenen, bijeenkomsten te organiseren en betalingen te innen. Nico Meeuwenoord Steengoed bv vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Nico Meeuwenoord Steengoed bv gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Nico Meeuwenoord Steengoed bv geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Nico Meeuwenoord Steengoed bv om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Nico Meeuwenoord Steengoed bv sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. Nico Meeuwenoord Steengoed bv adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.

Bewaartermijn gegevens

Nico Meeuwenoord Steengoed bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Nico Meeuwenoord Steengoed bv de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Nico Meeuwenoord Steengoed bv beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Nico Meeuwenoord Steengoed bv websites zijn verbonden. Nico Meeuwenoord Steengoed bv kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Nico Meeuwenoord Steengoed bv, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Nico Meeuwenoord Steengoed bv via info@nicomeeuwenoord.nl . Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@nicomeeuwenoord.nl  aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Nico Meeuwenoord Steengoed bv. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via info@nicomeeuwenoord.nl . Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven.

Wijziging van deze verklaringen

Nico Meeuwenoord Steengoed bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Nico Meeuwenoord Steengoed bv op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 24 Mei 2018.